Spring naar inhoud

VredesCaroussel

Persbericht

Ambassade van Vrede
Het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) in Lochem wil uitgroeien tot een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op ethische, religieuze, filosofische en levensbeschouwelijke  onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek. Er zijn traditionele en eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. Het wordt een mix van een Huiskamer en een Leerhuis. BIC is ook een “Ambassade van Vrede” en is gevestigd in een gebouw van het Apostolisch Genootschap.

Kernbegrippen van waaruit we werken zijn: verwonderen, verbinden, vertrouwen en verdiepen. Het BIC is ook een plek waar mensen bij heftige gebeurtenissen in de samenleving terecht kunnen om er met elkaar over te spreken.

Iedere 2de  woensdag van de maand  wordt in het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) in Lochem een avond georganiseerd rond het thema Vrede.
De avonden worden de VredesCarrousel genoemd: “ Ïedereen kan in-en uitstappen wanneer hij/zij wil en de avonden hebben allemaal een andere vorm”.

Woensdag 14 februari is de eerstvolgende avond. Het thema is: “Een Bakkie Troost”.
De avond wordt ingeleid en gedragen door Boudewijn Betzema, TroostDichter, in samenwerking met Albert Engbers.

Een hapje en drankje zijn Inclusief , de toegang is gratis.

Plaats: BIC, Noorderwal 17, Lochem
Tijd: 19.30-21.30  uur
Informatie en aanmelding: annemarie@bic-lochem.nl ovv vredescarrousel.