Spring naar inhoud

Persbericht

Persbericht, d.d.: 19 juni 2020

Het BIC aan de Noorderwal in Lochem moest, net als alle andere locaties waar mensen samen komen, noodgedwongen haar deuren sluiten vanwege de coronacrisis.
Voor ons en de verschillende groepen die in het BIC samenkomen, een tegenvaller, helaas geldt dat overal.

Het goede nieuws is dat:

  • de mini bieb toegankelijk is en nauwgezet wordt bijgehouden. Deze is zelfs uitgebreid met speelgoed, wat door SWL wordt verzorgd;
  • we mee doen met de beren speurtocht;
  • diverse groepen elkaar weten te vinden door middel van kaarten, telefoongesprekken en samenkomen op digitale manieren;
  • we deze tijd benutten om het BIC nog geschikter te maken. De tuin krijgt een metamorfose, er wordt een nieuwe keuken geplaatst en ruimtes worden aangepast.

In september denkt het BIC haar deuren weer feestelijk te openen. Houdt ons in de gaten via de pers en website (www.bic-lochem.nl). Wij zijn altijd bereikbaar via e-mail( info@bic-lochem.nl).

Het BIC bestaat nu ruim vier jaar en we zijn gegroeid tot een lokaal en regionaal centrum voor ontmoeting, ontspanning en inspiratie, waarbij beleving voorop staat.

Wij staan voor: Verwonderen, Verbinden, Vertrouwen en Verdiepen.

Blijf gezond, houd vol en graag tot gauw,

_________________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marita Klein,
T:06 1357 6825
E:info@bic-lochem.nl
Foto’s zijn vrij voor publicatie.

huiskamer
aanleg tuin