Spring naar inhoud

55+ levenskunst 11 oktober 2016

Er waren tien personen, de jongste was 55, de oudste 78 jaar. We begonnen met een kennismakingsronde, waarbij iedereen een toelichting gaf op zijn of haar namen. Daarna las Hendrien een sprookje voor over een leerling en leermeester uit een boekje van Roger Rundquist.
De leerling leert al zijn kennis los te laten en zich over te geven aan het niets weten, waardoor de leraar zich leerling weet. Letty las een gedicht voor over het loslaten van je kinderen: “Vertrek van dochters” van Rutger Kopland. Hierna gingen we in gesprek over loslaten, achtereenvolgens:

  • het loskomen van je geboorteplek
  • het loslaten van je kinderen
  • het eind van je werkzame periode
  • het omgaan met afnemende gezondheid

Om even voor twaalf uur zijn we gestopt en hebben we de lunch gebruikt. We besloten met een gedicht van Nelson Mandela over Loslaten en een verhaal uit de Tao van Poeh.