Spring naar inhoud

55+ Levenskunst

55+ Levenskunst

Vanaf september 2016 wordt op elke tweede dinsdag van de maand  gelegenheid geboden deel te nemen aan een lunchbijeenkomst tussen 10 en 13 uur met als titel: 55+ Levenskunst. Hierbij gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een bepaald thema. Een verhaal of een gedicht helpen erbij om onze gedachten te vormen over dit onderwerp.

De thema’s van de afgelopen vijf samenkomsten waren:
13 september "kennismaking"
11 oktober "loslaten"
15 november "verwondering"
13 december "zonder donker geen licht"
10 januari "een nieuw jaar, een nieuw begin?"

De gesprekken vinden plaats in de voormalige plaats van samenkomst van de gemeente Lochem van het "Apostolisch genootschap". De vroegere zaal is omgevormd tot een uitnodigende ruimte en een sfeervolle inrichting. Door middel van kamerschermen wordt een intieme plek gevormd, passend bij het aantal deelnemers. Zittend in een kring is het opvallend hoe er heel vanzelfsprekend een sfeer van vertrouwen is. Ieder voelt zich veilig zijn gevoelens te uiten. Het blijkt dan helemaal niet belangrijk te zijn op welke manier je deelneemt aan het gesprek, met veel woorden of luisterend.
Enkelen van ons zijn pas gestopt met werken en komen daadoor in een totaal andere levenssituatie terecht. Wat is het dan goed om ervaringen met elkaar uit te wisselen en daarvan misschien te kunnen leren.
Zeker bij het ouder worden vallen activiteiten weg. Het is inspirerend om met elkaar te ervaren dat er dan weer nieuwe mogelijkheden ontstaan, die je met plezier kunt vervullen.Dan merk je dat het ouder worden ook voordelen heeft. Sommige verplichtingen hoeven niet meer zo nodig. Er bestaat een groot aanbod van allerlei activiteiten die specifiek op ouderen zijn gericht, zoals lezingen, cursussen en het zingen in koren. Dan hoeven we niet over een grijze golf te praten, maar over de verzilvering van onze mogelijkheden.
We kunnen bij het ouder worden vaak ook wat makkelijker relativeren en zijn er niet zo bang meer voor of we wel aan een bepaald beeld kunnen voldoen.
Heel graag willen we elkaar samen bezielen en tegelijk zelf ook bezield worden. Dan valt er nog veel te genieten.

Een geriater ging een lezing houden over het ouder worden voor jongere studenten.
Hij had een heel oud bijbeltje in de hand en legde dat met een klap op tafel. Er kwamen wat bladzijden los te zitten, waar de studenten wat van schrokken. Hij zei: “Dit boek is dan wel heel oud en zelfs ontbreken er wat bladzijden. De waarde die de Bijbel heeft, wordt echter niet minder. Die blijft door de jaren heen altijd gelijk. De ouder wordende mens heeft ook zijn waarde. Misschien komen er lichamelijke of geestelijke gebreken, maar de waarde van zijn leven verandert niet”.