Spring naar inhoud

Nieuwsbrief december 2018

“Voor wie brand jij een kaarsje?”
Ambassade van Vrede


12 december om 19:30

Iedere tweede woensdag van de maand wordt in het BIC een avond
georganiseerd rond het thema Vrede. De avonden worden de
VredesCaroussel genoemd. Iedereen kan in-en uitstappen wanneer hij/zij wil en de avonden hebben allemaal een andere vorm.
Woensdag 12 december 2018 bent u weer van harte welkom. Het thema
zal zijn : “Voor wie brand jij een kaarsje?” Inspireren en geinspireerd
worden door beelden en verhalen zal centraal staan deze avond.
Toegang is gratis, inclusief een hapje en een drankje.

Informatie: annemarie@bic-lochem.nl  

Sfeervol kerstconcert op 15 december
Koor Kantiek zingt vanaf 19.30 uur bij Bezielend Inspiratie Centrum BIC  aan de Noorderwal 17 een gevarieerd programma: van Luigi Cherubini   
tot Sally DeFord.  Het koor, met ruim 20 zangers uit Twente, zingt in
verschillende talen. Het concert is gratis, wie wil kan een donatie doen
voor Stichting WereldWijd voor Kinderen.
 Koor Kantiek zingt onder leiding van Hans Trip en Frida de Graaff-Boot
een sfeervol kerstprogramma met gevarieerd werk - van de late
barokcomponist Luigi Cherubini tot de nu actieve Sally DeFord.
Het koor bestaat sinds maart, de ruim 20 ervaren koorzangers komen uit Twente. Koor Kantiek heeft in augustus grote indruk gemaakt met een
lunchconcert in de Haarlemse St.-Bavokerk.   

Ont-moeten op zondag 16 December, 3e zondag van de maand,  van 10:00 tot ongeveer 11:00
Voor jong en oud, liefhebbers en geinteresseerden is er "Ont-moeten".
Spreken met en luisteren naar elkaar, want zo hoor je nog 'ns wat
nieuws! Een leuke zoektocht naar verbinding en verdieping, in vertrouwen en vol verwondering. Een boeiende ontmoeting, waar gulle lach en diepe ernst hand in hand gaan.
Nieuwsgierig naar inspiratie of inspireren? Of zomaar? Je bent van harte welkom!.
Aanmelden is niet nodig.  

Bickels
16 december om 14:00 uur

De vaste groep Bickels bestaat uit alleengaanden uit Lochem. Deze groep komt elke derde zondag van de maand bijeen. Met als doel elkaar beter te leren kennen en in onvoorziene omstandigheden elkaar bij te kunnen
staan. Tussen de bijeenkomsten door worden er uitjes en etentjes
georganiseerd, waar ieder aan deel kan nemen.
Tijdens de bijeenkomsten op zondagmiddag is er een programma:
informatief, creatief, spel en discussie.
Op dit moment is de groep is met vijftien deelnemers vol.  

Mediatie op basis van Zen
Donderdag 13 en 20 december  om 19:30 
De stiltemeditaties berusten op oefeningen in stilte en aandacht.
Aandacht voor wat je doet. Volledig aanwezig zijn in het huidige moment - of dat nu je schoenen uitdoen is, een telefoongesprek voeren, een
vergadering voorbereiden of je kinderen naar bed brengen - een zijn met wat je doet.
Vrijwillige bijdrage € 5,00 per keer. 

Alleengaanden
23 december om 14:00 uur
Een nieuwe groep alleengaanden is in oprichting. Deze groep komt elke
derde zondag van de maand bijeen. Met als doel elkaar beter te leren kennen en in onvoorziene omstandigheden elkaar bij te kunnen staan.
Tussen de bijeenkomsten door worden er uitjes en etentjes
georganiseerd, waar ieder aan deel kan nemen.
Tijdens de bijeenkomsten op zondagmiddag is er een programma:
informatief, creatief, spel en discussie.
Inlichtingen:
Marita Klein, kleibes@hetnet.nl of
mobiel 06-13576825  

Minibieb
Permanent geopend
Al sinds enige tijd heeft het BIC een minibieb. De minibieb staat niet meer in de voortuin, maar tegen de voorgevel. De boeken kun je lenen, ruilen, houden, en boeken inbrengen. Wat is er mooier dan samen met elkaar
boeken te delen in de buurt.
Aan het gebruik van de minibieb zijn geen kosten verbonden.  

Vooraankondiging nieuw in januari en februari

Mindfull tekenen :
Stop al tekenend je gedachtenstroom en kom tot rust.

In het BIC start in januari een serie van drie kennismaking workshops 
Mindfull tekenen.
De workshops vinden plaats op drie donderdagavonden in januari en
februari van 20.00 tot 22.00 uur. Ze worden verzorgd door Marloes Jolink, docente helend tekenen.
Mindfull tekenen is een meditatieve manier van tekenen. Al tekenend en kleurend word je hoofd als vanzelf leeg en vergeet je de beslommeringen van de dag. Je maakt als vanzelf prachtige tekeningen die veel vertellen
over jou binnenwereld.
Aan de hand van eenvoudige opdrachten word je uitgenodigd een
tekening te maken in een cirkel met kleurpotlood en fineliners. Materiaal is aanwezig. Tekenervaring is niet nodig, iedereen kan het.
De workshops zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Informatie: info@bic-lochem.nl  
Gezocht We zoeken mensen die het leuk vinden om ons te willen helpen bij het ondersteunen van onze activiteiten. Denk hierbij aan het
schenken van kofie en thee, voorbereiden van hapjes en het gereed
maken van de ruimtes. Dus kortom wil jij de gastvrouw of gastheer van
het BIC zijn, stuur ons dan een mail naar info@bic-lochem.nl   Uitgebreide informatie vindt u op www.bic-lochem.nl  

Het BIC geeft ruimte aan mensen om elkaar inspirerend en verbindend te ontmoeten  op basis van het ideaal “in liefde werken aan een menswaardige wereld.”   Het BIC is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor
ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op religieuze- ethische -filosofische- en maatschappelijke, levensbeschouwelijke
onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning
vinden er een plek. Er zijn eigentijdse vieringen op vaste en wisselende
tijden. De uitvoering van het centrum is een mix van een huiskamer en
een leerhuis. Kernbegrippen zijn verwonderen, vertrouwen en
verantwoordelijkheid. Het BIC is een plek waar mensen, bij heftige
gebeurtenissen in de samenleving, terecht kunnen om er met elkaar over te spreken.   Verwonderen,  Vertrouwen,  Verbinden,  Verdiepen