Spring naar inhoud

Persbericht

Lochem, 22 maart 2017

 Op dinsdag 11 april as begint om 10.00 uur de bijeenkomst van de 55+ levenskunstgroep in BIC  (Bezielend Inspiratie Centrum) aan de Noorderwal in Lochem.

Het gekozen onderwerp waarmee beeldend kunstenaar Cees Salentijn het deze morgen met belangstellenden over wil hebben is: Vrijzinnig Humanisme en onafhankelijk denken: als lichtbaken en als uitgangspunt.  Aan de hand van de inleiding kan men over dit onderwerp van gedachten en gevoelens wisselen. Er is gelegenheid om rond 12.00 samen de lunch te gebruiken.

In het schijnbaar alledaagse het bijzondere vinden

Cees Salentijn (1940) noemt zichzelf in zijn werk een modern realist. Hij komt uit een geslacht van grafici en kunstschilders. De onderwerpen voor zijn schilderkunst zoekt hij bij voorbaat in zijn directe leefomgeving. Dit omdat hij van mening is dat in het schijnbare alledaagse, veelal ook het bijzondere te vinden is. Lees meer......

In de Paasnacht van 15 op 16 april as bieden de kerken in de omgeving van Lochem en het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) gelegenheid om even stil te staan. Stilstaan bij hoe we in het leven willen staan. Hoe we van  betekenis kunnen zijn, vooral ook nu, nu het er op aan komt! In ons dagelijks leven van werk, schoolgaan, thuis zijn, hobby’s en het bijhouden van sociale media, is het nog wel eens moeilijk om tijd te vinden voor bezinning. Er is zoveel dat onze aandacht vraagt.

Op weg naar Pasen was het thema “sterk en dapper”. Op onze levensweg worden we steeds geroepen om te delen van wat we hebben met de naaste dichtbij of iemand ver weg, of het nu tijd of geld is. In de Paasnacht is er een gevarieerd aanbod van plekken waar mensen even “onderdak” kunnen zijn en tijd vinden voor bezinning. Lees meer......

Afstand en Nabijheid

Op 09 april en 23 april as zijn er in BIC (Bezielend Inspiratie Centrum) Noorderwal 17 te Lochem twee modules van een workshop over “Afstand en Nabijheid”. De modules zijn gekoppeld maar ze kunnen, in overleg, ook afzonderlijk bijgewoond worden. Om de kosten te dekken vragen we een vrijwillige bijdrage. Er is een inloop met een kopje koffie of thee vanaf 10.00 uur. Aanvang van de workshops 10.30 uur, einde 11.45 uur.

De inhoud van de Workshop:

Soms lijkt het net een dans… Mijn ruimte stopt waar die van de ander begint. Is dat wel zo? En hoe sta ik daar dan in? Zijn alle situaties gelijk? Het doel van de workshop is door interactief ontdekken en toepassen van nieuwe inzichten het bewustzijn te vergroten en grenzen te verkennen. De workshop is bestemd voor ieder de zich herkent in het thema en hier bewust mee om wil gaan. Lees meer......

 

Op zondag 2 april a.s. van 15.00-17.00 uur is er in het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17  te Lochem een workshop over het vrijzinnig gedachtegoed. Workshopleiders zijn Wies Houweling en Paul Rasor.

Fundamentalisme, orthodoxie en je opsluiten in ‘het eigen gelijk’ lijken aan terrein te winnen. Wat kan vrijzinnigheid in deze situatie betekenen? Want de vrijzinnigheid gaat juist niet uit van vastgelegde waarheden en het eigen gelijk, maar groeit in gesprekken en blijft zich zo steeds ontwikkelen. Ook de vrijzinnige theologieën zijn ontstaan in gesprekken – met elkaar en met andersdenkenden. En zij blijven zich ontwikkelen – door gesprekken én in de praktijk. Lees meer......

Lochem, 27 februari 2017

Het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17 te Lochem biedt op zondag 12 maart as om 10.00 uur belangstellenden de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het thema “flexibel geloven”. Dit gesprek volgt op een lezing die gegeven werd over dit onderwerp door Manuela Kalsky op 19 februari jl en maakt deel uit van een drieluik. Op 2 april as wordt de cyclus afgesloten met een workshop met Paul Rasor en Wies Houweling.  De onderdelen zijn ook onafhankelijk van elkaar bij te wonen. Lees meer.....

 

In 2017 worden er vanuit het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) Noorderwal 17 in Lochem weer 4 thema wandelingen georganiseerd. De wandeling begint iedere keer om 12.00 uur met een lunch, om 13.00 start de wandeling en om 15.00 uur is de afsluiting. De eerste wandelingen is op 5 maart, de volgende zijn op: 25 juni, 24 september, 17 december.

Thema’s

Al wandelend in de prachtige omgeving van Lochem, praten we over wat ons bezig houdt. We gebruiken steeds een ander aansprekend thema. Dit jaar staan de 4 seizoenen centraal.  Lees meer......

Op dinsdagochtend 14 februari begint om 10.00 uur de tweede bijeenkomst van dit jaar in het BIC-gebouw aan de Noorderwal in Lochem. Hendrien, Letty en Marita hebben deze bijeenkomst samen met beeldend kunstenaar Jolande Leeflang voorbereid. Het was een zeer inspirerende en boeiende ochtend. Dat belooft wat voor ons allen op 14 februari.

Jolande Leeflang zal op verschillende manieren haar werk tonen. Met als thema: binnen en buiten, de ander en jijzelf, donker en licht. Voor voorpret zie: www.jolandeleeflang.nl
Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over dit thema.

Om 12.00 uur beginnen we aan onze gezamenlijke lunch, bestaande uit soep, salade en brood. Graag opgave in verband met de lunch: lettyreurich@canaldigitaal.nl of 06-13576825 of kleibes@hetnet.nl

 

 

 

Soms lijkt het net een dans… Mijn ruimte stopt waar die van de ander begint. Is dat wel zo? En hoe sta ik daar dan in? Zijn alle situaties gelijk?

Op 09 april en 23 april as zijn er in BIC (Bezielend Inspiratie Centrum) Noorderwal 17 te Lochem twee modules van een workshop over “Afstand en Nabijheid”. De modules zijn gekoppeld maar ze kunnen, in overleg, ook afzonderlijk bijgewoond worden. Om de kosten te dekken vragen we een vrijwillige bijdrage. Er is een inloop met een kopje koffie of thee vanaf 10.00 uur. Lees meer......

 

Op de 2 de pagina van de activiteiten is bij "Levenskunst voor alleengaande senioren woonachtig in Lochem" abusievelijk vermeld dat dit op de 2e zondag van de maand plaats vindt, dit moet zijn de 3e zondag van de maand. Er zijn hier echter een paar uitzonderingen op. dus voor de juiste data en tijden is het verstandig om eerst de agenda te bekijken.

Bij de Thema wandelingen staat als eerste datum vermeld 6-3, dit moet zijn 5-3