Spring naar inhoud

Ervaringen met BIC

Eritrese doop

Op zaterdag 18 oktober jl. was er een doopfeest van een Eritrese baby in BIC. Na een zware, afzonderlijke vlucht van de ouders, ontbering en gemis, kwam er een gezinshereniging. En het grote geluk van de geboorte van een baby. Het kindje werd gedoopt en het religieuze feest was in BIC. We vierden het leven "op deze plaats, op dit moment omringd met deze mensen".

Het was aandoenlijk en ontroerend. Familie, vrienden uit Lochem en het hele land, uit Canada en Duitsland vierden het feest mee.

Relatieve tijd.

Op dinsdag 19 september kwam de gespreksgroep 55+ levenskunst bij elkaar met als onderwerp relatieve tijd. Hierbij de inleiding van deze ochtend.

De aanleiding voor dit onderwerp ligt in mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in een Nederlands Hervormd gezin, in de groep Gereformeerde Bond, de meest conservatieve groep in de hervormde kerk. Er werd tamelijk veel gesproken over hel en verdoemenis aan de ene kant en het eeuwige leven in de hemel aan de andere kant. Al jong vroeg ik me af: “Wat is dat eeuwige leven dan eigenlijk en hoe lang duurt dat dan wel?”

We gaan het vandaag hebben over relatieve tijd en tijdens het nadenken hierover komt ook de  vorige vraag weer terug.

Als we het over relatieve tijd hebben dan is het eerste woord dat opvalt “tijd” . Tijd, wat is dat eigenlijk, Lees meer......

Glasfusing met alleengaanden de Bickels:

Zondag 9 april jl kwamen de alleengaanden "de Bickels" bij elkaar voor hun maandelijkse ontmoetingsmiddag. Deze keer was het knutselen met glas. Het was een ontspannen, gezellige creatieve middag.

Glas is al zo oud als de aarde
Glas is transparant
Glas is kleurrijk
Glas is sterk
Glas is kwetsbaar

 

Ontmoeting BIC Vrienden:

Regelmatig komen Lochemers, die oorspronkelijk uit Eritrea
komen, in BIC bij elkaar voor een ontspannende avond met als motief "spreek Nederlands met me."

Op vrijdag 7 april jl. kookten ze voor 23 personen een heerlijke  Eritrese maaltijd. Jong en oud genoot er van.

 Impressie van de lezing van Manuela Kalski

Op 19 februari 1917 hield Manuela Kalsky in het BIC voor een groot gezelschap een boeiende lezing over vrijzinnigheid. Haar boek Flexibel Geloven met

als ondertitel “Zingeving voorbij de grenzen van religie”, waarin interviews zijn opgetekend met gelovigen van een verschillende achtergrond, diende als leidraad van haar lezing.

Vele tientallen jaren geleden begon de ontzuiling. Vóór die tijd waren de meeste mensen aangesloten bij een kerkgemeenschap. De meeste gelovigen waren Lees meer.....

Chagall en de Liefde

12 februari 2017

Liefde is een deken
Soms met gaten                                   
Soms met rafels
Maar altijd weer een plek om je te warmen
Het is een huis met open deuren
Palet van duizend kleuren
Een plek om wat je lief is te omarmen.
Zo begint deze avond de muzikale vertelling waar “de zaal” voor warm loopt.
Lees Meer......


55+ Levenskunst

Vanaf september 2016 wordt op elke tweede dinsdag van de maand  gelegenheid geboden deel te nemen aan een lunchbijeenkomst tussen 10 en 13 uur met als titel: 55+ Levenskunst. Hierbij gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een bepaald thema. Een verhaal of een gedicht helpen erbij om onze gedachten te vormen over dit onderwerp. Lees meer......

Eerste bijeenkomst van 55+ Levenskunst 13 september 2016

10 uur       ontvangst met koffie
10.15         uitleg van onze bedoelingen (Marita en Letty)
10.30         kennismaking in tweetallen met de vragen (waar weet je veel van, wat                          kun je met je handen en waar wordt je enthousiast van)
10.45         terugrapportage kennismaking in hele groep
11 uur       koffie
11.15         gedicht/verhaal (Letty)
11.30         rondje gezamenlijk of in tweetallen over de beleving van leeftijd (hoe                            oud voel je je, hoe oud denk je te worden, heb je leuke jeugdherinnering)
12.00         lunch
13.30         inventarisatie wensen voor volgende bijeenkomsten
13.45         afsluiting met een gedicht (Letty)

Dit was het programma wat we maakten. We waren met zeven mensen. Gezien de grootte van de groep hebben we het programma plenair gedaan. Lees meer......

55+ levenskunst 11 oktober 2016

Er waren tien personen, de jongste was 55, de oudste 78 jaar. We begonnen met een kennismakingsronde, waarbij iedereen een toelichting gaf op zijn of haar namen. Daarna las Hendrien een sprookje voor over een leerling en leermeester uit een boekje van Roger Rundquist.
De leerling leert al zijn kennis los.... Lees meer......

55+ levenskunst 14 februari 2017

Ontmoetingen en sporen

Op dinsdagmorgen 14 februari 2017 waren wij bijeen in het BIC te Lochem. Ik mocht iets laten zien van mijn werk als kunstenaar. Daarmee zijn we samen op ontdekkingstocht gegaan in een wereld die je niet direct aan de oppervlakte kan zien, maar alleen kan vermoeden. Het gebied van de ziel. Het werk roept vragen op. Wat speelt zich in die binnenwereld af? Wat doen de prikkels van de buitenwereld met de binnenwereld? Hoe ziet de grens tussen binnen en buiten eruit? Wat is het dat mij doet bewegen om het zo te doen? Lees meer......

Deze keer hebben we Jolande Leeflang uitgenodigd om ons te laten ervaren wat zij
als kunstenaar wil uitdrukken. Dit is de eerste keer, dat we iemand uitgenodigd hebben. Tot nu toe hebben Hendrien, Letty en Marita de bijeenkomsten voorbereid en geleid. Jolande heeft de ruimte ingericht met haar werk: grote doeken en kleine, een boekje en foto’s. Daardoor is het fijn binnenkomen en de ruimte helemaal in één sfeer. Lees meer......

55+-levenskunst 11 april 2017

Inspirerende lezing en gesprek met Cees Salentijn over "de mens als zingever".

Met 16 personen genoten we op 11 april van een boeiende
lezing met aansluitend gesprek over religieus, humanisme. We sloten af met een lunch.

 


Fête de la Nature

Op 22 mei jl was de landelijke viering van Fête de la Nature. Daarom organiseerden we een Hagenpreek aan de Berkel.

De hagenpreek in gesprek… en lunch  
Na een indrukwekkende samenkomst, waarin gesproken, gemusiceerd, gezongen en gedanst werd, gingen we naar BIC, waar de koffie en het heerlijkste krentenbrood van Gelderland al klaarstonden. De mooie ruimtes, de uitnodigende zitjes en de aantrekkelijke sfeer voelden als een weldaad, waarin ieder zich direct thuis voelde. Lees meer......


Zomaar een bic ervaring

Als het BIC, ons Bezielend Informatie Centrum in Lochem, haar  eerste verjaardag viert, is het een goede gelegenheid om even terug te kijken en te zien, wat er in dit jaar allemaal aan activiteiten is ondernomen.
Daarnaast is het goed  om ook naar de toekomst te kijken en te bedenken, welke plaats het BIC  kan innemen om nog functioneler te kunnen worden en nog meer mensen te bereiken.

Zo´n dag beleefden we op 11 juni j.l. waar we met een twaalftal BIC-liefhebbers om de tafel zaten en verschillende mogelijkheden met elkaar bespraken. Op dat moment bleef het nog even bij theorie, maar toen we in kleine groepjes uiteengingen, ontstonden vruchtbare ideeën die direct werden uitgewerkt en over een poosje in praktijk zouden kunnen worden gebracht. Lees Meer.....