Spring naar inhoud

Flexibel geloven: wat betekent vrijzinnigheid voor jou?

Persbericht

Lochem, 27 februari 2017

Het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17 te Lochem biedt op zondag 12 maart as om 10.00 uur belangstellenden de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het thema “flexibel geloven”. Dit gesprek volgt op een lezing die gegeven werd over dit onderwerp door Manuela Kalsky op 19 februari jl en maakt deel uit van een drieluik. Op 2 april as wordt de cyclus afgesloten met een workshop met Paul Rasor en Wies Houweling.  De onderdelen zijn ook onafhankelijk van elkaar bij te wonen.

De morgen start om 10.00 uur met een inloop. Er is een kort plenair gedeelte en vervolgens beginnen om 10.15 uur de gesprekken onder leiding van een informele gesprekleider. Om 11.30 uur is er een gezamenlijke afsluiting. Na afloop kan een vrijwillige bijdrage gedoneerd worden in de kosten.

Bezielend Inspiratie Centrum (BIC)

Het BIC is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op religieuze- ethische- filosofische- en maatschappelijke, levensbeschouwelijke onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek. Er zijn traditionele en eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. De uitvoering van het centrum is een mix van een huiskamer en een leerhuis. Kernbegrippen zijn verwonderen, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het BIC  is een plek waar mensen, bij heftige gebeurtenissen in de samenleving, terecht kunnen om er met elkaar over te spreken.

Noot voor de redactie:

In de bijlage vindt u een poster.

Voor méér informatie kunt u  contact opnemen:
E: info@bic-lochem.nl
W: www.bic-lochem.nl
T: 0546860948

Met vriendelijke groeten,

Cobi Noordhoff
Namens BIC