Spring naar inhoud

Kom, we gaan

Als het jou ontbreekt aan moed
Wees dan even kind
Dat sprong in de plassen
Speelde met het zonlicht
En lachte tegen de vreemdeling

Als het jou ontbreekt aan moed
Moed om door te gaan
Denk aan het kind
Dat leert te lopen
Haar eigen weg te gaan.

Als het jou ontbreekt aan moed
Geef ik je mijn hart
Reik ik je de hand
Til ik je op
En zeg: “Kom, we gaan”

SjBK, 13 februari 2021