Spring naar inhoud

nieuwsbrief maart 2018

55+ Levenskunst De vrouwen emancipatie in de jaren 60
Op dinsdag 13 maart organiseren we als levenskunst 55+ een ochtend over Dolle Mina in het kader van de viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart. De ochtend begint in het BIC (Bezielend Inspiratie Centrum), Noorderwal 17, Lochem, om 10 uur. Om 12 uur is er een lunch (waarvoor graag van te voren opgeven).  Judith Cohen zal ons meenemen naar de roerige jaren zestig in woord en beeld: “het huwelijk”, Maagdenhuisbezetting, damslapers, krakersrellen, enz. Dit was de aanloop tot bewustwording bij vrouwen van hun achtergestelde positie. Daaruit ontstond het keurige ManVrouwMaatschappij en het wat speelsere Dolle Mina. Weet je nog? Baas in eigen buik, geen jaar maar een leven voor vrouwen.Judith geeft een tijdsbeeld van deze roerige maar zeer optimistische tijd, waarin vrouwen op ludieke wijze opkwamen voor hun rechten. Ook Judiths persoonlijke herinneringen komen aan bod, omdat haar moeder in die tijd een zeer actieve Dolle Mina was.  In een gesprek zullen we dieper ingaan op onze herinneringen aan die tijd en wat vrouwenemancipatie voor ons betekent.Opgave: lettyreurich@canaldigitaal.nlkleibes@hetnet.nl of
06-13576825. 

Bic schenkt aandacht en koffie
20 maart en 3 april van 10:00 uur tot 12:00 uur

Vredes Carrousel
2de woensdag van de maand van 19.30 - 21.30 uur
VredesCarrousel: een thema avond over Vrede. Iedere avond heeft zijn eigen thema en invulling. Denk hierbij aan film, lezing, gesprek, muziek. De avonden zijn interactief en gericht op ontmoeten en verdiepen. (Inclusief hapje en drankje in de sfeer van het thema, toegang gratis)
Het thema is deze keer: Geweldloos communiceren. Een workshop gegeven door Marita Klein

Een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken: altijd welkom. Iets voor jou? Je bent van harte welkom!
Wil je meer weten of eerst eens kennismaken? Maak dan een bericht aan info@bic-lochem.nl onder vermelding van VredesCarrousel


Ont-moeten op zondag
In het BIC is er een ontmoeting voor jong en oud, liefhebbers en geïnteresseerden. Het thema van deze ontmoeting is "Ont-Moeten".
We spreken met en luisteren naar elkaar, want als je alleen maar praat hoor je niets nieuws.
Met elkaar zoeken we verbinding, verdieping, in vertrouwen en vol verwondering.
Een boeiende ontmoeting, waar gulle lach en diepe ernst hand in hand tezamen kunnen zijn. Op zoek naar inspiratie? Of wil je inspireren? Gewoon eens
aanschuiven omdat je meer wilt weten? Kom gerust je bent van harte welkom.


Passie voor de passie
De Matthäus Passion is in ons land wel het geliefdste en meest gespeelde werk van Johann Sebastian Bach. Het is ook een werk met gelaagdheid, een werk dat bij muziekliefhebbers bij iedere opvoering weer nieuwe nuances oproept. Eén van die liefhebbers is organist en enthousiast Bach-zanger Dick Goedhart (geb. 1945).  Op zondag 18 maart vertelt hij vanaf 14.00 uur in ‘Passie voor muziek’ over de bijzonder betekenis die de Matthäus Passion de afgelopen zestig jaar voor hem heeft gehad. Ondanks een wijzigend wereldbeeld en een andere kijk op de Bijbelverhalen bleef de Matthäus Passion voor hem overeind. Hij gaat ook in op wat vragen: hoe maak je je als musicus het stuk bij iedere opvoering weer eigen? En hoe komt het toch, dat hij zelfs na zestig jaar van Bach’s muziek nog een brok in zijn keel krijgt?

Dick Goedhart gebruikt voorbeelden, beeld en geluid en natuurlijk fragmenten uit de Matthäus Passion om zijn verhaal tot leven te brengen. Liefhebbers van ‘de Mattheus’ en het werk van Bach mogen dit niet missen. De toegang is gratis, een donatie wordt op prijs gesteld. Informatie en (eventueel) aanmelden: info@bic-lochem.nl of 06-22956347


De Troostdichter in het BIC Troosthuisje – Boudewijn Betzema
Als 'Troostdichter' blijft Boudewijn Betzema zich verbazen over de verhalen die  mensen met hem delen. "Zo mooi, als ze eenmaal voor me zitten, beginnen mensen onbevangen te vertellen. Ze delen hun leed met en geven mij zo hun vertrouwen en een kijkje in hun leven. Een mooier compliment kun je haast niet krijgen."

Veel mensen delen met Boudewijn een verhaal van verdriet. "Dat kan groot of klein verdriet zijn, dat is eigenlijk niet van belang. Als jij je verhaal wilt vertellen, zit ik voor je klaar met een luisterend oor en een warm hart." Het lijkt bij de zelfbenoemde
Troostdichter te passen. "Ik heb al jong geleerd andermans verdriet niet over te nemen, maar open een verhaal aan te horen, zonder onderbrekingen of een oordeel. Anders kan het ook niet, want ik hoor echt heel veel. Juist dat geeft mij de energie om dit te doen, helemaal als je mensen gedurende het gesprek ziet veranderen. Dan lijkt er iets in ze te 'kantelen', alsof er een last van ze afvalt
waardoor ze het leven weer aankunnen. Ik zie mensen opbloeien en dat is precies de bedoeling. Iedereen wil immers erkend en gehoord worden."

De inloop is vrij. Aanmelden is niet nodig.


De Lochemse Kunstroute in het BIC
Het paasweekend staat in Lochem in het teken van de Kunstroute. In 2018 zijn er 98 kunstenaars die hun werk exposeren op 47 verschillende locaties binnen de gemeente; in hun eigen atelier, galerie of in één van de groepslocaties.
In het BIC exposeren 4 kunstenaars hun werk.
31 maart t/m 2 april 12:00 uur tot 17:00 uur