Spring naar inhoud

Persbericht Manuela Kalsky

Persbericht                                                                                        Lochem, 5 januari 2017

Zingeving en levenskunst vanuit vrijzinnig denken
Middag over vrijzinnig denken

Op zondag 19 februari 2017 is er om 15.00 uur in het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17 te Lochem, een middag over vrijzinnig denken. Manuela Kalsky geeft een lezing met als titel  “flexibel geloven, multireligieuze identiteit in Nederland en het belang van vrijzinnigheid". Vanaf 14.30 uur is er een inloop met een kopje koffie/thee. De lezing begint om 15.00 uur. Rond 16.30 uur is er een eenvoudige gezamenlijke maaltijd met gelegenheid tot napraten.

 Zingeving voorbij de grenzen van religie

In korte tijd is het religieuze landschap van Nederland ingrijpend veranderd. Was in het begin van de twintigste eeuw nog 98 procent van de Nederlandse bevolking lid van een kerk, anno 2015 staan kerken te koop voor € 1. Mensen hebben het instituut kerk in de afgelopen decennia massaal de rug toegekeerd. Ze zijn zelf op zoek gegaan naar de zin van hun leven. Spirituele centra schoten als paddenstoelen uit de grond, want de vraag wat waarde en betekenis kan geven aan je leven bleef.
Theologe Manuela Kalsky zal in haar lezing laten zien hoe individualisering, secularisering en globalisering het Nederland van vandaag in levensbeschouwelijk opzicht ‘superdivers’ hebben gemaakt. Zij gaat in op het verschijnsel dat steeds meer mensen elementen uit verschillende levensbeschouwelijke tradities met elkaar combineren. Zij doet dit aan de hand van het boek ‘Flexibel geloven’ met als subtitel ‘Zingeving voorbij de grenzen van religies’, een multireligieuze oriëntatie die in Azië reeds een lange traditie heeft.

Vervolggesprek

Op 12 zondag maart om 10.00 uur is er tevens in BIC een gespreksmorgen over vrijzinnigheid. Beide activiteiten zijn ook los van elkaar bij te wonen.

Aanmelden

We stellen het op prijs als u zich aanmeldt in verband met de catering en het beperkt aantal beschikbare plaatsen. email: info@bic-lochem.nl.

Bezielend Inspiratie Centrum (BIC)

Het BIC is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op religieuze- ethische- filosofische en maatschappelijke, levensbeschouwelijke onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek.

Er zijn traditionele en eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. De uitvoering van het centrum is een mix van een huiskamer en een leerhuis. Kernbegrippen zijn verwonderen, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het BIC is een plek waar mensen bij heftige gebeurtenissen in de samenleving terecht kunnen om er met elkaar over te spreken.

Noot voor de redactie, voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Cobi Noordhoff tel. 0546-860948

emailadres: cobinoordhoff@gmail.com

Affiche

Lezing Manuela Kalsky 19-2-2017

foto is vrij voor publicatie