Spring naar inhoud

Thema wandelingen bij Bic

Persbericht

Lochem, 23 februari 2017

Themawandelingen

In 2017 worden er vanuit het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) Noorderwal 17 in Lochem weer 4 thema wandelingen georganiseerd. De wandeling begint iedere keer om 12.00 uur met een lunch, om 13.00 start de wandeling en om 15.00 uur is de afsluiting. De eerste wandelingen is op 5 maart, de volgende zijn op: 25 juni, 24 september, 17 december.

Thema’s

Al wandelend in de prachtige omgeving van Lochem, praten we over wat ons bezig houdt. We gebruiken steeds een ander aansprekend thema. Dit jaar staan de 4 seizoenen centraal.  De seizoenen geven ritme aan het jaar. In de lente ontwaakt de natuur en vernieuwt de natuur zichzelf. Toch is het elke keer weer opnieuw lente. Waar vorig jaar een sneeuwklokje stond, komt nu weer een ander sneeuwklokje. Helemaal nieuw. Het geeft ook vertrouwen dat je ervaren hebt dat het altijd weer lente wordt: en dat na de lente, de zomer komt, herfst volgt en het weer winter wordt. Het is een kringloop die ieder jaar op dezelfde manier gaat.  Maar wat zegt dit ritme ons voor ons eigen leven? Lente: Is er altijd een nieuw begin? Zomer: Hoe kom ik tot bloei? Herfst: Heb ik genoeg verzamelt om de herfststormen te doorstaan? Winter: Hoe word ik stil?

Je kunt ook de christelijke feesten verbinden met de seizoenen. De lente hoort bij Pasen; bij opstanding en nieuw begin. De zomer hoort bij het feest van Johannes de Doper; je onderdompelen in het water; dopen en je in verbinding brengen met iets wat groter is dan jijzelf. Herfst met het verhaal van Michael die de draak verslaat; hoe overwin je je innerlijke draakjes? En in de winter de tijd van advent, van verwachting tot het Licht komt. Dit hele ritme valt samen met de stand van de zon. In de zomer staat de zon op haar hoogst. In de winter op haar laagst.

In de natuur kun je antwoorden vinden op levensvragen als je leert kijken. Laten we samen kijken wat dit jaar de seizoenen ons laten zien.

Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) Lochem

Het BIC is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op religieuze- ethische- filosofische- en maatschappelijke, levensbeschouwelijke onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek. Er zijn traditionele en eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. De uitvoering van het centrum is een mix van een huiskamer en een leerhuis. Kernbegrippen zijn verwonderen, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het BIC  is een plek waar mensen, bij heftige gebeurtenissen in de samenleving, terecht kunnen om er met elkaar over te spreken.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rozalinda de Bruijn

T.: 0612648877

E.: rozalindadebruijn@gmail.com

 

Bijlage: poster Voorjaar