Spring naar inhoud

Workshop Wat kan vrijzinnigheid in deze wereld betekenen?

Lochem 2 maart 2017

Op zondag 2 april a.s. van 15.00-17.00 uur is er in het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17  te Lochem een workshop over het vrijzinnig gedachtegoed. Workshopleiders zijn Wies Houweling en Paul Rasor.

Fundamentalisme, orthodoxie en je opsluiten in ‘het eigen gelijk’ lijken aan terrein te winnen. Wat kan vrijzinnigheid in deze situatie betekenen? Want de vrijzinnigheid gaat juist niet uit van vastgelegde waarheden en het eigen gelijk, maar groeit in gesprekken en blijft zich zo steeds ontwikkelen. Ook de vrijzinnige theologieën zijn ontstaan in gesprekken – met elkaar en met andersdenkenden. En zij blijven zich ontwikkelen – door gesprekken én in de praktijk.  In deze workshop willen we onder andere met elkaar spreken over de rol van de vrijzinnigheid in een wereld die zich steeds meer terugtrekt op zekerheden.

De workshop is de laatste in een serie van drie samenkomsten over vrijzinnigheid. Aan deze workshop kunt u onafhankelijk van de andere samenkomsten deelnemen.  Om 14.30 uur is de inloop met koffie en thee. Na de workshop kunnen we informeel napraten tot 17.30 uur. We vragen een vrijwillige bijdrage.

Over de inleiders
Paul Rasor studeerde muziek, rechten en theologie. Hij promoveerde aan Harvard University en doceerde op verschillende plaatsen in de VS en Europa. Van 2015-2017 doceert hij aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij publiceerde zit jaar het boek ‘Geloof zonder zekerheid. Vrijzinnige theologie in de 21e eeuw.’

Wies Houweling is landelijk secretaris van de Vrijzinnigen Nederland. Zij was predikant en zat onder meer in het bestuur van de Wereldraad van Kerken, Ikon, Kerk en Vrede en het Bijbels museum. Zij is coördinator van het Vrijzinnig Universiteit Netwerk, waarin vrijzinnige en humanistische hoogleraren van elkaar ontmoeten.

Aanmelden wordt op prijs gesteld:

info@bc-lochem.nl

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Cobi Noordhoff

E: info@bic-lochem.nl

W: www.bic-lochem.nl

T: 0546860948

 

Foto’s zijn vrij voor publicatie