Spring naar inhoud

Zielenkracht

Ontmoetingen en sporen

Op dinsdagmorgen 14 februari 2017 waren wij bijeen in het BIC te Lochem. Ik mocht iets laten zien van mijn werk als kunstenaar. Daarmee zijn we samen op ontdekkingstocht gegaan in een wereld die je niet direct aan de oppervlakte kan zien, maar alleen kan vermoeden. Het gebied van de ziel. Het werk roept vragen op. Wat speelt zich in die binnenwereld af? Wat doen de prikkels van de buitenwereld met de binnenwereld? Hoe ziet de grens tussen binnen en buiten eruit? Wat is het dat mij doet bewegen om het zo te doen? In een filmpje heb ik geprobeerd dit overgangsgebied uit te beelden. Het toont een binnenvierkant hangend in een buitenvierkant gemaakt van horrengaas waarin mensen de ruimte van binnenuit verkennen. Ook in andere kunstuitingen verken ik  het gebied waar uitwisseling plaats vindt tussen die binnen- en buitenwereld: potlood tekeningen(zielekleedjes), schilderijen(inprinten) en foto’s (bladstructuren in verval).

Deze ochtend in BIC leidde dat tot een open gesprek over stilte, kwetsbaarheid, kracht en over het tussengebied van het weten en niet weten. In dat tussengebied begint het creëren, het scheppen. Het nieuwe, dat tussen de polairen in schijnbare lege ruimte ontstaat. Het “Zero- gebied” waar de muze huist.  Tussen licht en donker, tussen sacraal en banaal. Na afloop hebben we heerlijk genoten van een voortreffelijke lunch met elkaar.