Spring naar inhoud

Zomaar een BIC-ervaring

 

Als het BIC, ons Bezielend Informatie Centrum in Lochem, haar  eerste verjaardag viert, is het een goede gelegenheid om even terug te kijken en te zien, wat er in dit jaar allemaal aan activiteiten is ondernomen.
Daarnaast is het goed  om ook naar de toekomst te kijken en te bedenken, welke plaats het BIC  kan innemen om nog functioneler te kunnen worden en nog meer mensen te bereiken.

Zo´n dag beleefden we op 11 juni j.l. waar we met een twaalftal BIC-liefhebbers om de tafel zaten en verschillende mogelijkheden met elkaar bespraken. Op dat moment bleef het nog even bij theorie, maar toen we in kleine groepjes uiteengingen, ontstonden vruchtbare ideeën die direct werden uitgewerkt en over een poosje in praktijk zouden kunnen worden gebracht.

Een voorbeeld van zo´n idee
Vanaf september willen we elke tweede dinsdag van de maand, vanaf tien uur, samenkomen in BIC en daar met elkaar in gesprek gaan over de zon- en schaduwkanten van het leven. Ieder van ons krijgt te maken met verlies. Lichamelijk moeten we, zeker als we wat ouder worden, steeds meer inleveren. Hoe gaan we daar dan mee om?

Daarnaast verliezen we dierbaren in onze omgeving. Zeker door het gemis van een levenspartner kan ons leven totaal overhoop komen te liggen en kan onze lust om te leven zomaar verdwijnen.

Dan is er grote behoefte aan mensen die je nabij willen zijn en soms dezelfde ervaring hebben. Wat is het dan goed om, in kleine of grotere groepjes met elkaar te spreken over het vinden van de weg naar een nieuwe invulling van je leven.

Sommigen hebben er in deze omstandigheden geen behoefte aan om over hun verlies te spreken.

Daarom heeft de invulling van deze dag twee kanten. Samen zoeken naar mooie dingen die ons inspireren  anders naar ons leven te kijken. Dat kan b.v. aan de hand van een verhaal, we kunnen naar muziek luisteren of naar een gedicht.

Met elkaar genieten van de schoonheid die ons in groten mate wordt aangeboden. Het is niet de bedoeling het verdriet weg te wuiven wat dagelijks ons leven beinvloedt.  Verdriet, rouw, ze mogen er zijn. We willen met elkaar zoeken naar de ruimte waarin we, met steun van elkaar nieuwe mogelijkheden zien om geluksmomenten te ervaren.

Om twaalf uur willen we dan met elkaar lunchen om zodoende ook tijd nemen voor een luchtige en lekkere bezigheid en die soms weer tot andere contacten leidt..

Na de lunch kunnen we  nog wat in grotere kring napraten of misschien in kleine groepjes. We kunnen dan ook de behoefte peilen naar andere invulling en welke inbreng deze dag zou kunnen hebben. Te denken valt b.v. aan het houden van een lezing door een deskundige. Omdat BIC voor ons hele district beschikbaar is, zijn er vast legio mogelijkheden en talenten.

Deze dinsdagen zullen tot twee uur duren.

We willen deze contactmogelijkheden openstellen voor zowel apostolischen als niet-apostolischen. Welk geloof we ook aanhangen, de basisgevoelens van mensen zijn gelijk en zodoende hebben we dezelfde raakvlakken.