Spring naar inhoud

Persbericht

Lochem, 6 april 2017

Op vrijdag 7 april jl is op het terrein van het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17 te Lochem een nieuwe kast en een bankje geplaatst bij de minibieb. Na intensief gebruik was de oude kast aan vernieuwing toe. Initiatiefneemsters en beheersters van de minibieb zijn Annemarie Groothedde en Lies Bakker. De minibieb staat er nu een jaar en is succesvol gebleken. Dagelijks komen lezers naar de minibieb om boeken te halen, te ruilen of te brengen. De minibieb is permanent geopend.

Minibieb

Een minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker kunt maken. Er  is op het terrein van BIC een kast met boeken geplaatst Lees meer......

Lochem, 6 april 2017,

Persbericht

Op 18 mei as om 19.30 uur is in BIC, het Bezielend Inspiratie Centrum aan de Noorderwal 17 te Lochem, een lezing over Moed! De lezing wordt gegeven door Marinka Lipsius, de auteur van het gelijknamige boek. Entree is gratis, er is gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

 Is moed te leren? Ja, iedereen kan het vermogen tot moed aanboren. Moed tonen op je werk, thuis en op straat is niet vanzelfsprekend. We horen regelmatig over de gevolgen van risicomijdend gedrag. In de lezing vertelt Marinka Lees meer......

LOCHEM – In 2016 is een groep alleenstaanden ontstaan, die maandelijks bijeen komt om een interessant onderwerp uit te diepen. De bedoeling van deze groep is naast contact en gezelligheid zo nodig om te zien naar elkaar. De groep komt elke 3e zondag van de maand bijeen in het BIC-gebouw, Noorderwal 17 in Lochem.

 Op initiatief van Anneke Klerks en Nienke Elshof is de groep van start gegaan. Zij kwamen samen tot de ontdekking, dat zij al lang in Lochem wonen en in de wijde omtrek veel mensen kennen, maar te weinig mensen op loopafstand. Met het ouder worden is het belangrijk een netwerk van mensen te hebben Lees meer......