Spring naar inhoud

Vredesweek Lochem

Geef vrede een kans

Vredesprijs van Lochem

De werkgroep Vredesweek Lochem organiseert vanaf het jaar 2023 een jaarlijkse
vredesprijsverkiezing. Inwoners of organisaties uit de gemeente Lochem die zich inzetten voor vrede en een vreedzame samenleving maken kans op deze prijs.
Een jury buigt zich over de ingediende initiatieven en kiest daaruit een winnaar.
De winnaar wordt jaarlijks in september bekend gemaakt; de prijsuitreiking vindt plaats in de Vredesweek.

De Vredesweek wordt dit jaar gehouden van 14 tot en met 22 september 2024.

Reglement Vredesprijs Lochem klik hier

 

Wat doet de Vredesweek?
De Vredesweek is een jaarlijks terugkerend evenement dat in verschillende landen wordt georganiseerd. Het doel van de Vredesweek is om mensen bewust te maken van het belang van vrede en om bij te dragen aan het bevorderen van vrede op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Elk jaar in de maand september worden er evenementen georganiseerd om in deze periode mensen aan te moedigen na te denken over vrede, de oorzaken van conflicten en manieren waarop ze actief bijdragen aan het bevorderen van een vreedzame samenleving.

Enkele veelvoorkomende activiteiten van de vredesweek zijn:

Creëren van bewustwording
Tijdens de Vredesweek worden verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd om bewustwording te creëren over kwesties die verband houden met vrede, geweldloosheid en conflictoplossing. Dit kan onder meer lezingen, workshops, filmvertoningen, en discussiebijeenkomsten omvatten.

Interreligieuze en interculturele dialoog
Vredesweken benadrukken vaak de waarde van interreligieuze en interculturele dialoog als een middel om begrip te bevorderen en conflicten te verminderen. Evenementen kunnen religieuze leiders, gemeenschappen en verschillende culturele groepen samenbrengen om een dialoog te faciliteren.

Educatieve programma's
Vredesweken omvatten vaak educatieve programma's, zowel in scholen als daarbuiten, gericht op het onderwijzen van mensen over vredesopbouw, conflictoplossing, mensenrechten en geweldloosheid.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties
Verschillende maatschappelijke organisaties zoals kerkgemeenschappen, Vluchtelingenwerk, Welzijn Lochem, zijn o.a. bij de organisatie van Vredesweken. Samenwerking met deze organisaties draagt bij aan een breder en effectiever bereik.

Jaarlijkse Prijsuitreiking van de Vredesprijs Lochem
Inwoners of organisaties uit de gemeente Lochem die zich inzetten voor vrede en een vreedzame samenleving maken kans op deze prijs. Het toekennen van deze prijs kan ons allemaal inspireren te werken aan vrede.

Vredesdagen

Naast de Vredesweek zijn er ook speciale dagen die gelegenheid bieden voor mensen om betrokken te raken bij activiteiten die bijdragen aan een vreedzamere wereld.

Internationale Dag van de Vrede (International Day of Peace) 21 september
Jaarlijks op 21 september wordt deze dag gevierd. Het is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot een dag van wereldwijde wapenstilstand en geweldloosheid. Op deze dag worden tal van evenementen over de hele wereld georganiseerd om vrede te bevorderen.

Wereldvredesdag (World Peace Day) 1 januari
Wereldvredesdag wordt op 1 januari gevierd en is een dag waarop mensen over de hele wereld samenkomen om hun toewijding aan vrede te tonen. Het is een dag van gebeden, reflectie en acties voor vrede.

Internationale Dag van de Geweldloosheid (International Day of Non-Violence) 2 oktober
Deze dag valt op 2 oktober en herdenkt de geboortedag van Mahatma Gandhi, een pleitbezorger van geweldloosheid. Het is een dag gewijd aan het bevorderen van geweldloosheid en vredesopbouw.

Internationale Vrouwendag (International Women's Day) 8 maart
Hoewel deze dag niet uitsluitend gericht is op vrede, speelt vrede vaak een belangrijke rol in de bredere discussies over gendergelijkheid en vrouwenrechten. Internationale Vrouwendag wordt wereldwijd gevierd op 8 maart.

Nationale Vredesdag (National Peace Day) (geen vaste dag)
Sommige landen hebben hun eigen nationale vredesdagen waarop ze specifiek aandacht besteden aan vrede, geweldloosheid en internationale samenwerking. Deze dagen variëren van land tot land.

Dag van de Rechten van de Mens (Human Rights Day) 10 december
Internationale Dag van de Rechten van de Mens wordt op 10 december gevierd en benadrukt het belang van het bevorderen en beschermen van de rechten van alle mensen. Vrede is inherent verbonden met de bevordering van mensenrechten.