Spring naar inhoud

Vredesprijs Reglement Lochem

Reglement Vredesprijs Lochem in pdf

Artikel 1
Alleen individuen, organisaties, verenigingen en initiatieven die actief zijn in de gemeente Lochem en
aldaar gevestigd/woonachtig zijn komen in aanmerking voor deze prijs.

Artikel 2
Een overleden persoon kan niet in aanmerking komen voor de Vredesprijs, tenzij hij of zij pas overlijdt
na de aanduiding tot winnaar.

Artikel 3
Een organisatie, vereniging, individu of initiatief kan de Vredesprijs maar éénmaal ontvangen.

Artikel 4
Bij de beoordeling van de nominaties let de jury onder meer op de volgende principes:

gerichtheid (mede)menselijkheid
solidariteit geweldloosheid
respect verdraagzaamheid
non-discriminatie barmhartigheid
moed daadkracht

De initiatieven die zij ontwikkelen moeten bovendien inspirerend kunnen werken voor anderen.

Artikel 5
De procedure verloopt als volgt:
1. Elk jurylid maakt voor zichzelf een rangschikking van de ingezonden kandidaatstellingen op.
2. Tijdens een of meer overlegmomenten kiest de jury bij consensus één of meer kandidaten voor de Vredesprijs.
3. Vervolgens wordt de prijs toegekend aan één laureaat.

Artikel 6
1. De laureaat ontvangt een door de organisatie te bepalen prijs.
2. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse Vredesweek in september.

Artikel 7
De jury wordt jaarlijks samengesteld door de Vredesweekwerkgroep Lochem en bevat zo mogelijk
een afvaardiging van de jeugd (12-25 jaar), middelbare leeftijd (26-69 jaar), ouderen (70 jaar en
ouder), van het bedrijfsleven en van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Lochem-
Barchem.

Artikel 8
Alle inwoners en verenigingen uit de gemeente Lochem kunnen een organisatie, vereniging, individu
of initiatief voordragen voor deze prijs.

Artikel 9
De kandidaturen worden ingediend bij vredesweek.lochem@gmail.com, jaarlijks vóór 1 september.

De voordracht omvat:
· een duidelijk profiel van de mogelijke laureaat (gegevens, eventueel website);
· een overtuigende motivatie waarom een organisatie, vereniging, individu of initiatief de Vredesprijs
verdient.


Artikel 10
Tegen het voorstel van de jury en de beslissing tot toekenning is geen beroep mogelijk.

Reglement Vredesprijs Lochem in pdf

Stuur uw nominatie naar: 

 

Vredesprijs Lochem versie 23.03