Spring naar inhoud

We gaan weer open en wel op 8 september 2021

U wordt van harte uitgenodigd om op woensdagochtend 10.00 tot ongeveer 11.30 aan te schuiven in onze gezellige Inloop Huiskamer in het BIC-gebouw, Noorderwal 17 (tegenover de Lidl) voor een kopje koffie of thee met wat lekkers.

De Inloop Huiskamer is een initiatief van de Protestantse Kerkgemeenschap Nederland (PKN) en het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC). Beide organisaties organiseerden afzonderlijk een ‘moment-voor-jezelf- en-de ander’ in een prettige sfeervolle omgeving. Waar wij (gastvrouwen en -heren) de tijd nemen om naar u te luisteren en het voor u gezellig en aangenaam te maken. Kom even bij ons binnen, drink een kopje koffie of thee, geniet van de gezelligheid en ga met energie en blij gemoed de deur weer uit.

Kunt u niet op 8 september? Geen probleem, we zijn vanaf 8 september weer wekelijks op de woensdagochtend open van 10.00 – 11.30.

Graag tot ziens in het BIC-gebouw, Noorderwal 17 te Lochem.