Spring naar inhoud

Lezing Maria, icoon van genade door Arnold Huijgen

De auteur van het boek is Arnold Huijgen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Op de site van uitgever Kok Boekencentrum staat:‘Maria’ van Arnold Huijgen is een theologisch werk over de Bijbelse figuur Maria en beschrijft haar vanuit verschillende invalshoeken. Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd. Dit boek gaat terug naar de Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de verlosser en moeder van de gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de Reformatie en moderne literatuur helpen om Maria als icoon van genade te zien. Transparant tot op Gods genade werpt zij licht op seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst van Europa als christelijk continent na de coronapandemie

De lezing wordt u aangeboden door de Werkgroep leven van de Protestantse Gemeente Lochem in samenwerking met de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen.

Toegang vrij, maar vrijwillige bijdrage is welkom.

Voor vragen kunt u contact opnemen met activiteiten@pglochem.nl