Spring naar inhoud

Afstand en Nabijheid

Persbericht

Lochem, 6 maart 2017

Afstand en Nabijheid

Op 09 april en 23 april as zijn er in BIC (Bezielend Inspiratie Centrum) Noorderwal 17 te Lochem twee modules van een workshop over “Afstand en Nabijheid”. De modules zijn gekoppeld maar ze kunnen, in overleg, ook afzonderlijk bijgewoond worden. Om de kosten te dekken vragen we een vrijwillige bijdrage. Er is een inloop met een kopje koffie of thee vanaf 10.00 uur. Aanvang van de workshops 10.30 uur, einde 11.45 uur.

De inhoud van de Workshop:

Soms lijkt het net een dans… Mijn ruimte stopt waar die van de ander begint. Is dat wel zo? En hoe sta ik daar dan in? Zijn alle situaties gelijk? Het doel van de workshop is door interactief ontdekken en toepassen van nieuwe inzichten het bewustzijn te vergroten en grenzen te verkennen. De workshop is bestemd voor ieder de zich herkent in het thema en hier bewust mee om wil gaan.

09 april 2017

Module 1: Verkennen we onze eigenheid door interactief met elkaar op zoek te gaan naar patronen van handelen en reageren. Wat heeft “Afstand en Nabijheid” mij te zeggen en hoe raakt mij dat? Welke afstand/ nabijheid heb ik nodig en/of te bieden?

23 april 2017

Module 2:  Verdiepen en oefenen en ervaren. Wat gebeurt er met mij/ de ander als er een onbalans is tussen afstand en nabijheid? Hoe kan ik daar bewust en respectvol mee omgaan

De workshops worden gegeven door: Erna Wagenaar (professioneel trainer en coach) en Noam Shalgi (Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie: www.ontdekjegevoel.nl)

Voor méér informatie en aanmelden (tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang):
info@bic-lochem.nl

Noot voor de redactie:
Bezielend Inspiratie Centrum (BIC)

Het BIC is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op religieuze- ethische- filosofische- en maatschappelijke, levensbeschouwelijke onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek. Er zijn traditionele en eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. De uitvoering van het centrum is een mix van een huiskamer en een leerhuis. Kernbegrippen zijn verwonderen, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het BIC  is een plek waar mensen, bij heftige gebeurtenissen in de samenleving, terecht kunnen om er met elkaar over te spreken.

Voor méér informatie kunt u  contact opnemen:

E: info@bic-lochem.nl
W: www.bic-lochem.nl
      www.ontdekjegevoel.nl
T: 0546860948

Met vriendelijke groeten,
Cobi Noordhoff
Namens BIC