Spring naar inhoud

Ont-moeten op Zondag, 25 september 2022

"Vrede kan niet worden afgedwongen, maar kan alleen bereikt worden door begrip"

-- Albert Einstein--

Eénmaal per maand, op de vierde zondag is er in het ontmoetingscentrum het BIC om 10.00 uur een Ontmoeting op Zondag (OoZ). Een gesprek tussen naar zingeving zoekende mensen, waarmee het BIC zijn naam eer aan doet: voor mij steeds weer bezielend en inspirerend!

 Het BIC is gevestigd in het gebouw van de voormalige gemeenschap Lochem van het Apostolisch Genootschap. Toen in 2014 de gemeenschappen Lochem en Zutphen samen gingen ontstond in dat gebouw ruimte voor ‘iets nieuws’. Dat is het BIC geworden.

Eén van de activiteiten van het BIC vanaf de start zijn de Ontmoetingen op Zondag. Toen wij in 2015 vanuit Den Haag naar Geesteren in de Achterhoek verhuisden was dat voor ons een mogelijkheid om contact te maken met de mensen uit Lochem en omstreken. Dat viel tenminste op: in het begin kwamen vooral degenen die tot de gemeenschap Lochem hadden behoord naar de Ontmoetingen op Zondag.

Het leek toen nog grotendeels op de eredienst die gebruikelijk is in het Apostolisch Genootschap, met een voorganger, de weekbrief, een rondgang en elkaar aanspreken met ‘broeder of zuster’.  Met twee belangrijke verschillen: we zitten in een kring en er is altijd koffie en thee voor en na het gesprek. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en zijn de Ontmoetingen op Zondag wat vorm betreft steeds vrijer geworden en de deelnemers meer divers (jong/oud, apostolisch en niet- apostolisch). De deelnemers wisselen, maar steeds zijn er zo’n 12 mensen, die samen spreken en luisteren.

Sinds kort wordt er gewerkt met een maandthema, dat vooruit bekend wordt gemaakt. Voor 25 september as is het thema ‘Vrede’. Hoe kan het ook anders in de Vredesweek. De inloop is om 9.45 uur. Iedereen is welkom. Aanmelden hoeft niet. De toegang is gratis.

Hans Leeflang 

 

Zondag 23 oktober 2022, vanaf 09.45 ben je welkom in het BIC, Noorderwal 17 te Lochem (tegenover de lidl)

Elke vierde zondag van de maand. Op de website staat wanneer de volgende zondag is en wat de quote/het thema is, klik hier of zie in de agenda