Spring naar inhoud

Wat is ont-moeten op Zondag?

“Tell me and I forget

Teach me and I learn

Involve me and I remember”

Benjamin Franklin

"Vertel het mij en ik vergeet het

Train mij en ik leer het

Betrek mij en ik gebruik het

Vertaald

Aan de hand van deze quote gingen wij het gesprek aan.

Drie stukjes uit het gesprek

Wat leren wij eigenlijk van facebook? Je kunt er vele likes krijgen, maar je kunt ook afgekraakt worden, terwijl de intentie van je verhaal je gevecht laat zien hoe moeilijk het soms is om met een beperking te moeten leven of hoe anderen op jou reageren omdat je anders in het leven staat. We kennen allemaal de #MeToo, zij die hiermee naar voren kwamen vinden we ‘bewonderingswaardig’.

We luisteren naar elkaar, we zien elkaar in kwetsbaarheid, die we niet benoemen, maar gezamenlijk dragen, door de eigen wijsheid van eenieder. Ja, iedereen heeft zijn/haar eigen wijsheid, zoals wij ook allemaal onze eigen ervaringen hebben en deze met elkaar kunnen delen.

Zo kwamen we ook op een gesprek over onafhankelijkheid. Zijn wij eigenlijk wel onafhankelijk? Soms wel, maar vaak zijn we dat niet. Immers als de boer het graan niet verbouwd, kan de molenaar niet malen en de bakker geen brood bakken en hebben wij geen brood. De (on)afhankelijkheid hier gaat veel verder en dieper. Hoe onafhankelijk is de ander als jij hem voortdurend ondersteund in levensonderhoud?

Hoe gaan we om met angst, was een ander moment in het gesprek. Een youtube filmpje Een youtube filmpje: The world highest glass slide. Hoewel het hier als vraag staat, was het niet een vraag,

maar een constatering dat ieder van ons wel angst kent, ook een moment waarin kwetsbaarheid duidelijker werd.

Het hele gesprek raakt onder andere de volgende begrippen aan: het vertellen, onderwijzen, ontwikkelen, maar ook vergeten, afleren, onthouden, gedenken, erachter komen, reflecteren, aanleren. En stelde ons ook de vraag “Wat is werkelijk belangrijk in het leven? Wat kunnen we wel/niet doen met sociale media?

Een andere vertaling van de quote van Benjamin Franklin is:
"Zeg mij en ik leer af
Onderwijs mij en ik denk
Ontwikkel mij en ik reflecteer."

We hebben een gedachte, een mening, een oordeel maar wat nu als we de gedachte even wat langer vasthouden, de mening even in de wacht zetten en het oordeel opschorten? Dan creëren we een veilige ruimte waarin we een open gelijkwaardig gesprek voeren en elkaars kwetsbaarheid voelen, maar ook wie we als individu zijn en dat ervaringen ons bindt.

We hebben geen haast, we staan even stil bij wat zich voordoet. Het gesprek ontwikkelt zich al naar gelang de inbreng van de deelnemers en denken daar gezamenlijk over na. Elke vierde zondag van de maand.

Doe mee!
Elke vierde zondag van de maand. Op de website staat wanneer de volgende zondag is en wat de quote/het thema is, klik hier of zie in de agenda.