Persbericht

Lochem, 14 september 2017

Themawandeling
Op zondag 24 september as, wordt er vanuit het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) Noorderwal 17 in Lochem weer een themawandeling georganiseerd. De wandeling begint om 12.00 uur met een eenvoudige lunch, om 13.00 start de wandeling en om 15.00 uur is de afsluiting.

 Thema
Al wandelend in de prachtige omgeving van Lochem, praten we over wat ons bezig houdt. We gebruiken steeds een ander aansprekend thema. Deze keer staat de herfst centraal. Heb ik genoeg verzameld om de herfststormen te doorstaan?

Bomen die diepgeworteld zijn vallen niet om bij een herfststorm, deze zijn krachtig en sterk. Als een boom ziek is of op een verkeerde plek staat dan kan de dikste boom splijten. In de herfst verzamelen de dieren hun wintervoorraden. Het is ook de kunst van het loslaten. Het naar binnen keren. De dagen worden korter, het weer natter en kouder. Wat doet dit met jou als mens?

We wandelen samen door het bos waar we de natuur ervaren. Deze ervaring in de natuur kan ons inspireren om tot gesprek te komen.

Aanmelden: in verband met de lunch stellen we het op prijs als men zich even aanmeldt bij:
Rozalindadebruijn@gmail.com. Deelname is gratis. Er is wel gelegenheid tot het geven van een kleine gift om de kosten te dekken.

Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) Lochem

Het BIC is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op religieuze- ethische- filosofische- en maatschappelijke, levensbeschouwelijke onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek. Er zijn traditionele en eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. De uitvoering van het centrum is een mix van een huiskamer en een leerhuis. Kernbegrippen zijn verwonderen, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het BIC  is een plek waar mensen, bij heftige gebeurtenissen in de samenleving, terecht kunnen om er met elkaar over te spreken.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rozalindadebruijn@gmail.com

Foto is vrij voor publicatie.

 

 

 

 

 

Lochem 13 september 2017

Persbericht

De eerste bijeenkomst van levenskunst 55+ na de zomervakantie is op dinsdag 19 september vanaf 10.00 uur. Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch.
Het onderwerp van deze ochtend is “relatieve tijd”. Dick Goedhart heeft het thema voorbereid en zal het gesprek hierover inleiding.

 Levenskunst 55+
Tijdens de ontmoetingen van Levenskunst 55+ is er ruimte voor gesprekken over onderwerpen die veerkracht geven om het leven een andere wending te geven.  Aan de hand van gedichten, verhalen of een film wordt het thema ingeleid.
Graag opgeven via: lettyreurich@canaldigitaal.nl of kleibes@hetnet.nl.
 Telefonisch: 0546860948

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Cobi Noordhoff: 0546860948

Om in de stemming te komen, hierbij het gedich
“op school stonden ze.......”, van Ed Hoornik.

Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn.
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets, is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervult worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken.
is kind worden en naar de sterren kijken
en daarheen langzaam worden opgetild.

 

 

Persbericht

Lochem, 15 juli 2017

Wandel de Vrede

 In de landelijke Vredesweek is er op zaterdag 16 september vanaf 13.30 tot 17.00 uur in Lochem het evenement  “Wandel de Vrede”.

 “Wandel de Vrede” is een wandeling door Lochem. Deelnemers starten gezamenlijk bij het Stadshuus en lopen na de opening in kleine groepjes, met een gids, een route langs diverse locaties. Op elke plek laat de betreffende instelling zien hoe zij met het thema “Vrede” omgaat. Lees meer......

Dinsdag 13 juni met troostdichter Boudewijn Betsema

LOCHEM Elke tweede dinsdagochtend van de maand komt een groep 55+ers bij elkaar om van gedachten te wisselen over levenskunst in de derde levensfase. Op dinsdag 13 juni komt de Overijsselse Provinciedichter Boudewijn Betsema met ons van gedachten wisselen over het thema troost. Hij heeft o.a. ervaring met troosthuisjes in Zwolle en Zutphen, waar iedereen bij hem kon komen om troost. Door een gesprek, het lezen van een gedicht of gewoon even bij elkaar te zitten.

De groep start om 10.00 uur en praat dan over het thema, dat dit keer wordt ingeleid door Boudewijn Betsema.

Om 12.00 uur komt er een lunch op tafel, bestaande uit soep, salade en broodjes.

Wie geïnteresseerd is, is welkom!

 

BIC staat voor Bezielend Inspiratie Centrum. Hier worden diverse activiteiten georganiseerd voor mensen uit Lochem en omstreken.

BIC, Noorderwal 17, 7241 BL LOCHEM. Opgave en informatie: lettyreurich@canaldigitaal.nl of tel.06-13576825.

 

Persbericht

Lochem, 6 april 2017

Op vrijdag 7 april jl is op het terrein van het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17 te Lochem een nieuwe kast en een bankje geplaatst bij de minibieb. Na intensief gebruik was de oude kast aan vernieuwing toe. Initiatiefneemsters en beheersters van de minibieb zijn Annemarie Groothedde en Lies Bakker. De minibieb staat er nu een jaar en is succesvol gebleken. Dagelijks komen lezers naar de minibieb om boeken te halen, te ruilen of te brengen. De minibieb is permanent geopend.

Minibieb

Een minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker kunt maken. Er  is op het terrein van BIC een kast met boeken geplaatst Lees meer......

Lochem, 6 april 2017,

Persbericht

Op 18 mei as om 19.30 uur is in BIC, het Bezielend Inspiratie Centrum aan de Noorderwal 17 te Lochem, een lezing over Moed! De lezing wordt gegeven door Marinka Lipsius, de auteur van het gelijknamige boek. Entree is gratis, er is gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

 Is moed te leren? Ja, iedereen kan het vermogen tot moed aanboren. Moed tonen op je werk, thuis en op straat is niet vanzelfsprekend. We horen regelmatig over de gevolgen van risicomijdend gedrag. In de lezing vertelt Marinka Lees meer......

LOCHEM – In 2016 is een groep alleenstaanden ontstaan, die maandelijks bijeen komt om een interessant onderwerp uit te diepen. De bedoeling van deze groep is naast contact en gezelligheid zo nodig om te zien naar elkaar. De groep komt elke 3e zondag van de maand bijeen in het BIC-gebouw, Noorderwal 17 in Lochem.

 Op initiatief van Anneke Klerks en Nienke Elshof is de groep van start gegaan. Zij kwamen samen tot de ontdekking, dat zij al lang in Lochem wonen en in de wijde omtrek veel mensen kennen, maar te weinig mensen op loopafstand. Met het ouder worden is het belangrijk een netwerk van mensen te hebben Lees meer......

Persbericht

Lochem, 22 maart 2017

 Op dinsdag 11 april as begint om 10.00 uur de bijeenkomst van de 55+ levenskunstgroep in BIC  (Bezielend Inspiratie Centrum) aan de Noorderwal in Lochem.

Het gekozen onderwerp waarmee beeldend kunstenaar Cees Salentijn het deze morgen met belangstellenden over wil hebben is: Vrijzinnig Humanisme en onafhankelijk denken: als lichtbaken en als uitgangspunt.  Aan de hand van de inleiding kan men over dit onderwerp van gedachten en gevoelens wisselen. Er is gelegenheid om rond 12.00 samen de lunch te gebruiken.

In het schijnbaar alledaagse het bijzondere vinden

Cees Salentijn (1940) noemt zichzelf in zijn werk een modern realist. Hij komt uit een geslacht van grafici en kunstschilders. De onderwerpen voor zijn schilderkunst zoekt hij bij voorbaat in zijn directe leefomgeving. Dit omdat hij van mening is dat in het schijnbare alledaagse, veelal ook het bijzondere te vinden is. Lees meer......

In de Paasnacht van 15 op 16 april as bieden de kerken in de omgeving van Lochem en het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) gelegenheid om even stil te staan. Stilstaan bij hoe we in het leven willen staan. Hoe we van  betekenis kunnen zijn, vooral ook nu, nu het er op aan komt! In ons dagelijks leven van werk, schoolgaan, thuis zijn, hobby’s en het bijhouden van sociale media, is het nog wel eens moeilijk om tijd te vinden voor bezinning. Er is zoveel dat onze aandacht vraagt.

Op weg naar Pasen was het thema “sterk en dapper”. Op onze levensweg worden we steeds geroepen om te delen van wat we hebben met de naaste dichtbij of iemand ver weg, of het nu tijd of geld is. In de Paasnacht is er een gevarieerd aanbod van plekken waar mensen even “onderdak” kunnen zijn en tijd vinden voor bezinning. Lees meer......

Afstand en Nabijheid

Op 09 april en 23 april as zijn er in BIC (Bezielend Inspiratie Centrum) Noorderwal 17 te Lochem twee modules van een workshop over “Afstand en Nabijheid”. De modules zijn gekoppeld maar ze kunnen, in overleg, ook afzonderlijk bijgewoond worden. Om de kosten te dekken vragen we een vrijwillige bijdrage. Er is een inloop met een kopje koffie of thee vanaf 10.00 uur. Aanvang van de workshops 10.30 uur, einde 11.45 uur.

De inhoud van de Workshop:

Soms lijkt het net een dans… Mijn ruimte stopt waar die van de ander begint. Is dat wel zo? En hoe sta ik daar dan in? Zijn alle situaties gelijk? Het doel van de workshop is door interactief ontdekken en toepassen van nieuwe inzichten het bewustzijn te vergroten en grenzen te verkennen. De workshop is bestemd voor ieder de zich herkent in het thema en hier bewust mee om wil gaan. Lees meer......