Spring naar inhoud

Vrijdagavond 8- en zaterdag - overdag 9 december  is er in de Gudula kerk op de Markt in Lochem de jaarlijkse  Goede Doelen Kerstmarkt.

Ruim 20 goede doelen zijn daar dan vertegenwoordigd, zoals bijv. de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken.

Er is van alles te koop en te beleven:  een  gevarieerd programma met diverse optredens van (Lochemse) artiesten en koren. Ook kinderen kunnen hun hart ophalen!

Van harte aanbevolen enne … niet onbelangrijk:  de toegang is gratis!

 

 

Persbericht

Lochem, 23 november 2017

Ambassade van de Vrede Lochem

Vredesmaand: hoe vul je die in?
Op woensdag 13 december as is er van 18.00 uur tot 21.30 uur in het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17 te Lochem een thema avond over Vrede. De bijeenkomst is gericht op ontmoeten en verdiepen. Het  thema van deze interactieve avond is: "Vredesmaand: hoe vul je die in?" Lees meer......

 

Persbericht

Lochem, 23 november 2017

In deze tijd horen we vaak: “de donkere dagen voor kerst komen er weer aan”! De wintermaanden december en januari lijken vol tegenstellingen: koud, donker, kale natuur buiten, tegenover warmte, licht en bonte versieringen binnen. De donkere dagen voor kerst: tijd voor rust of stress? In het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17 te Lochem is er iedere dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur gelegenheid om in alle rust een kopje koffie of thee te drinken. Er is ook ruimte voor een individueel gesprek of met elkaar. Je kunt ook zo maar even binnen lopen. In de minibieb bij BIC staan weer nieuwe boeken. Lees meer......

 

 

Lochem 3 november 2017

Persbericht

Op dinsdag 14 november as. om 10.00 uur, is er in BIC (Bezielend Inspiratie Centrum) Noorderwal 17 te Lochem, weer een ontmoeting van  Levenskunst 55+. Om 12.00 uur is er gelegenheid voor een gezamenlijke lunch. Het gespreksonderwerp van deze ochtend is: “hoe te leven vanuit liefde en om te gaan met angst en haat”.
De Belgisch/Marokkaanse Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de metroaanslag in Brussel en reageerde met het boekje “Jihad van de Liefde” en Etty Hillesum, die in de oorlog een alomvattende liefde wist voor te leven en daarover in haar dagboek “het verstoorde leven” schreef. We leggen de teksten van hen beiden naast elkaar leggen en gaan daar met elkaar over praten.
Graag opgeven t/m maandag 13 november: lettyreurich@canaldigitaal.nl of kleibes@hetnet.nl of 06-13576825.

 Levenskunst 55+

Tijdens de ontmoetingen van Levenskunst 55+ is er ruimte voor gesprekken over onderwerpen die veerkracht geven om het leven een andere wending te geven.  Aan de hand van gedichten, verhalen of een film wordt het thema ingeleid.

 Noot voor de redactie:
voor meer informatie: Cobi Noordhoff: 0546-860948

 

Lochem, 19 oktober 2107

Persbericht

Workshop “Afstand en Nabijheid”

Op de donderdagen 9 en 23 november 2017, van 19.00 tot 21.00 uur, is er in BIC (Bezielend Inspiratie Centrum) Noorderwal 17 te Lochem een workshop over “afstand en nabijheid”.  Er is inloop met een kopje koffie of thee vanaf 18.45 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

We weten allemaal wat afstand en nabijheid zijn en hebben daar ideeën over, maar hoe voelt dit voor jou? Ben je hiervan bewust? Welke keuzes maak je? Ooit wel eens willen oefenen? Dit is je kans! Kom en ontdekt hoe dit voelt. Als je wilt kun je ook wat anders doen dan wat je gewend bent en ervaren of het bij je past. Lees meer,,,,,

Persbericht

Lochem, 27 oktober 2017

Ambassade van de Vrede Lochem
BIC Vredescarrousel

 Hoe houd je de Vrede vast?

Op woensdag 11 oktober as is er van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) aan de Noorderwal 17 te Lochem  een thema avond over Vrede. De bijeenkomst is gericht op ontmoeten en verdiepen. Het  thema van deze interactieve avond is: "Hoe houd je de Vrede vast?".

De toegang is gratis, inclusief hapje en drankje. Een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken is altijd welkom. Voor aanmelden of informatie kunt u een berichtje sturen naar: info@bic-lochem.nl onder vermelding van Vredescarrousel. Lees meer......

Persbericht

Lochem, 14 september 2017

Themawandeling
Op zondag 24 september as, wordt er vanuit het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) Noorderwal 17 in Lochem weer een themawandeling georganiseerd. De wandeling begint om 12.00 uur met een eenvoudige lunch, om 13.00 start de wandeling en om 15.00 uur is de afsluiting.

 Thema
Al wandelend in de prachtige omgeving van Lochem, praten we over wat ons bezig houdt. We gebruiken steeds een ander aansprekend thema. Deze keer staat de herfst centraal. Heb ik genoeg verzameld om de herfststormen te doorstaan?

Bomen die diepgeworteld zijn vallen niet om bij een herfststorm, deze zijn krachtig en sterk. Als een boom ziek is of op een verkeerde plek staat dan kan de dikste boom splijten. In de herfst verzamelen de dieren hun wintervoorraden. Het is ook de kunst van het loslaten. Het naar binnen keren. De dagen worden korter, het weer natter en kouder. Wat doet dit met jou als mens?

We wandelen samen door het bos waar we de natuur ervaren. Deze ervaring in de natuur kan ons inspireren om tot gesprek te komen.

Aanmelden: in verband met de lunch stellen we het op prijs als men zich even aanmeldt bij:
Rozalindadebruijn@gmail.com. Deelname is gratis. Er is wel gelegenheid tot het geven van een kleine gift om de kosten te dekken.

Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) Lochem

Het BIC is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op religieuze- ethische- filosofische- en maatschappelijke, levensbeschouwelijke onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek. Er zijn traditionele en eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. De uitvoering van het centrum is een mix van een huiskamer en een leerhuis. Kernbegrippen zijn verwonderen, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het BIC  is een plek waar mensen, bij heftige gebeurtenissen in de samenleving, terecht kunnen om er met elkaar over te spreken.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rozalindadebruijn@gmail.com

Foto is vrij voor publicatie.

 

 

 

 

 

Lochem 13 september 2017

Persbericht

De eerste bijeenkomst van levenskunst 55+ na de zomervakantie is op dinsdag 19 september vanaf 10.00 uur. Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch.
Het onderwerp van deze ochtend is “relatieve tijd”. Dick Goedhart heeft het thema voorbereid en zal het gesprek hierover inleiding.

 Levenskunst 55+
Tijdens de ontmoetingen van Levenskunst 55+ is er ruimte voor gesprekken over onderwerpen die veerkracht geven om het leven een andere wending te geven.  Aan de hand van gedichten, verhalen of een film wordt het thema ingeleid.
Graag opgeven via: lettyreurich@canaldigitaal.nl of kleibes@hetnet.nl.
 Telefonisch: 0546860948

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Cobi Noordhoff: 0546860948

Om in de stemming te komen, hierbij het gedich
“op school stonden ze.......”, van Ed Hoornik.

Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn.
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets, is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervult worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken.
is kind worden en naar de sterren kijken
en daarheen langzaam worden opgetild.

 

 

Persbericht

Lochem, 15 juli 2017

Wandel de Vrede

 In de landelijke Vredesweek is er op zaterdag 16 september vanaf 13.30 tot 17.00 uur in Lochem het evenement  “Wandel de Vrede”.

 “Wandel de Vrede” is een wandeling door Lochem. Deelnemers starten gezamenlijk bij het Stadshuus en lopen na de opening in kleine groepjes, met een gids, een route langs diverse locaties. Op elke plek laat de betreffende instelling zien hoe zij met het thema “Vrede” omgaat. Lees meer......